Dokument archiwalny
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od 3 do 17 października 2018 roku.

 

Formularz konsultacji należy wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl (podpisany skan)

lub

  • numer faksu: 12 616 78 13

albo dostarczyć osobiście lub pocztą do:

  • siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa: os. Centrum C10, 31-931 Kraków. 

Dokumenty:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Data aktualizacji:
2018-10-04