Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szybka, 231, obr. 9, j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.7.68.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobez zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szybkiej w Krakowie do wysokości dz. nr 210/1, na dz. nr 231, obr. 9, j. ewid. Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-09-27
Data publikacji:
2018-09-27
Data aktualizacji:
2018-09-27