Dokument archiwalny
I stopień zanieczyszczenia powietrza

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 21.09.2018 r.

 

 

WPROWADZENIE PRZEZ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I STOPNIA ZAGROŻENIA

ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

 

 

Okres obowiązywania: 21.09.2018 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00.

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

 

DZIAŁANIA OCHRONNE:

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,

• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza na stronach internetowych:

https://powietrze.malopolska.pl/prognozy

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

oraz na http://muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”).

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGDAN SYREK
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data aktualizacji:
2018-09-21