Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU-02- 6.6730.2.810.2018.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami ( woda, co i cwu, kanalizacja, elektryczna, wentylacja mechaniczna) na działkach nr: 213/17, 213/26, 213/32, 216/2 i 216/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 213/25 na działkę nr 213/26 obr. 33 Podgórze w rejonie ul. Krokusowej, Pszczelnej w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków,                                                 dnia 20.09.2018r.

AU-02- 6.6730.2.810.2018.JRM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.09.2018r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.810.2018.JRM o dopuszczeniu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami ( woda, co i cwu, kanalizacja, elektryczna, wentylacja mechaniczna) na działkach nr: 213/17, 213/26, 213/32, 216/2 i 216/3 obr. 33 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 213/25 na działkę nr 213/26 obr. 33 Podgórze w rejonie ul. Krokusowej, Pszczelnej w Krakowie”

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20.09.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2018-09-20
Data publikacji:
2018-09-20
Data aktualizacji:
2018-09-20