Dokument archiwalny
Obwieszczenie - postanowienie ws. AU-01-1.6740.2.132.2018.RSA

Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na działce nr 169/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na działce nr 793/4 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Królewskiej 13 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 12.09.2018 r.

 

AU-01-1.6740.2.132.2018.RSA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.09.2018 r. postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania znak AU-01-1.6740.2.132.2018.RSA dotyczącym sprawy pn.: „Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na działce nr 169/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na działce nr 793/4 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Królewskiej 13 w Krakowie”.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.09.2018 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-17
Data aktualizacji:
2018-09-17