Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Włodarczyka, dz. nr 267/67, 267/11, 267/5, 267/12, 46/23, 46/21 i 46/10, obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.167.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru „budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci cieplnej wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków A i B, na dz. nr 267/67, 267/11, 267/5, 267/12, 46/23, 46/21 i 46/10, obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Włodarczyka w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data aktualizacji:
2018-09-12