Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 47/6743.6/2018 / ul. Tomickiego / dz. nr 139/4, 139/5 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta

Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

AU-01-3.6743.6.180.2018.JZI, Kraków z dnia 12.09.2018 r.

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się iż prezydent Maista krakowa w dniu 12.09.2018 r., decyzjiaNr 47/6740.6/2018, wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "Budowy osiedlowej sieci cieplnej 2x200 z przyłączem cieplnym 2xDN 80 do budynku "A" na działce inwestora przy ul. Tomickiego w Krakowie, na działkach nr 139/4, 139/5 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta"

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data aktualizacji:
2018-09-12