Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ludwika Pasteura, dz. nr 5/1, 5/2, 6/5, 6/3 obr. 42 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.179.2018.APS

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru: BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 300 KAM. O DŁUGOŚCI L=85,0M I L=36,5M  I SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150 I DN100 ŻEL. SFER O DŁUGOŚSCI L=235,0M I L=36,5M PRZY UL. LUDWIKA PASTEURA W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 5/1, 5/2, 6/5, 6/3 OBR. 42 KROWODRZA.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-09-11
Data publikacji:
2018-09-11
Data aktualizacji:
2018-09-11