Informacja o umorzeniu postępowania, decyzja Nr 446743.6/2018, ul. Jutrzenka

Informacja o umorzeniu postępowania.

AU-01-3.6743.6.199.2018.MMA                                                 

Decyzją Nr 44/6743.6/2018 z dnia 10.09.2018 r.  Prezydent Miasta Krakowa umorzył postępowanie  w sprawie zgłoszenia zamiaru: pn.:  „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalno – usługowego nr 36 – budynek A na działce nr 255 i 254/4 w obrębie 7 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ulicy Jutrzenka w Krakowie”

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-10
Data aktualizacji:
2018-09-10