Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, dz. nr 353, 354 obr. 17 Śródmieście, nr 551/1, 551/7 obr. 5 Śródmieście

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-3.6743.6.149.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia "Budowy sieci wodociągowej, na dz. nr 353, 354 obr. 17 Śródmieście oraz dz. nr 551/1, 551/7 obr. 5 Śródmieście przy al. Pokoju w Krakowie"

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-08-22
Data publikacji:
2018-08-22
Data aktualizacji:
2018-08-22