Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Stawowej w Krakowie, na dz. nr 400, 377/4, 399/4, 399/3, 398/2 obr. 34 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.165.2018.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa sieci cieplnej z przyłączem, przy ul. Stawowej w Krakowie, na dz. nr 400, 377/4, 399/4, 399/3, 398/2 obr. 34 Krowodrza”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Data aktualizacji:
2018-08-20