Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dzielna, dz. nr 299/1, 299/2 obr. 34 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.150.2018.APS

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dzielnej w Krakowie, działki nr 299/1, 299/2 obr. 34 Krowodrza.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data aktualizacji:
2018-08-16