Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul.Kolna W Krakowie na dz. nr 108/19, 108/18, 108/39, 108/38, 108/41, 108/44, 108/46, 114/3, 114/4, obr. 1, oraz dz. nr 5/2 OBR.74 J.E. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.6.123.2018.AŹR

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 300  NA DZ. NR 108/19, 108/18, 108/39, 108/38, 108/41, 108/44, 108/46, 114/3, 114/4, OBR. 1, ORAZ DZ. NR 5/2 OBR.74 J.E. PODGÓRZE W  UL. KOLNEJ W KRAKOWIE.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data aktualizacji:
2018-08-16