Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka/Wita Stwosza, dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29, obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.6.136.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami cieplnymi do budynków na dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29, obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Rakowickiej i Wita Stwosza w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-14
Data aktualizacji:
2018-08-14