Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sławkowska, dz. nr 548/3, 549, 555, 556/1, 557/1, 559, 560, obr. 1, jedn. ewid. Śródmieście

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-3.6743.7.58.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy ulicy Sławkowskiej w Krakowie, w granicach istniejącego pasa drogowego, w zakresie przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia, na dz. nr 548/3, 549, 555, 556/1, 557/1, 559, 560, obr. 1, j. ewid. Śródmieście.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-13
Data aktualizacji:
2018-08-13