Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.6.124.2018.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia : „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 290/2 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-07-30
Data publikacji:
2018-07-30
Data aktualizacji:
2018-07-30