Dokument archiwalny
Niebezpieczne zjawisko - gwałtowne wzrosty stanów wody

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:25

z Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

 

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody.

Data i godzina wydania: 29.07.2018 r. – godz. 11:00.

Obszar: Rejon hydrologiczny IIIa (sląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie).

Stopień zagrożenia: 1.

Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 30.07.2018 r.

Przebieg: W miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski.

 

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99,

fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF JARACZ
Data wytworzenia:
2018-07-29
Data publikacji:
2018-07-29
Data aktualizacji:
2018-07-29