Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków

1. Informacja ogólna

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Od 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2018/2019, w związku z powyższym w formularzu wniosku podajemy informacje o szkole, w której dziecko będzie się uczyć od 1 września 2018 r.

 

2. Jak złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać w Urzędzie Miasta:

 • od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
  • przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – osobiście:
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00 parter
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro (w sierpniu br.  od pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 18.00)
  • ul. Wielicka 28a  pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30  parter
 • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. - osobiście:
  • al. Powstania Warszawskiego 10 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30 
  • Plac Wszystkich Świętych 3-4 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30 
  • CH „Bonarka”   pon. – sob.  w godz. od 10.00 do 18.00 wyspa w pasażu handlowym poziom „0”
  • CH „Bronowice”   pon. – sob.  w godz. od 10.00 do 18.00 Punkt Obsługi Mieszkańców I piętro
  • CH „Serenada”  pon. – sob.  w godz. od 10.00 do 18.00 Punkt Obsługi Mieszkańców II piętro
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Kurdwanów Nowy ul. Witosa 39 pon. – pt.  w godz. od 8.00 do 15.30 
  • Nowohuckie Centrum Kultury al. Jana Pawła II 232 pon. – pt.  w godz. od 11.00 do 19.00 
  • Biblioteka Filia nr 48 os. Bohaterów Września 26 pon. w godz. 12.00-19.00, wt. w godz. 9.00-15.30, śr. w godz. 12.00-19.00, czw. w godz. 11.00-15.30,pt. w godz. 12.00-19.00
  • Biblioteka Filia nr 20 ul. Opolska 37 pon. w godz. 12.00-19.00, wt. w godz. 9.00-15.30, śr. w godz. 12.00-19.00, czw. w godz. 11.00-15.30,pt. w godz. 12.00-19.00
  • Biblioteka Filia nr 7 Al. Pokoju 33, pon. w godz. 12.00-19.00, wt. w godz. 9.00-15.30, śr. w godz. 12.00-19.00, czw. w godz. 11.00-15.30,pt. w godz. 12.00-19.00
  • Biblioteka Filia nr 45 ul. Teligi 24 pon. w godz. 12.00-19.00, wt. w godz. 9.00-15.30, śr. w godz. 12.00-19.00, czw. w godz. 11.00-15.30,pt. w godz. 12.00-19.00
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 4 Os. Szkolne 34 pon. - pt. w godz. 7.40-15.30
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 8 ul. Na Kozłówce 27 pon. - pt. w godz. 7.40-15.30
 • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - osobiście:
  • Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana ul. Krupnicza 38 pon, wt, czw, pt w godz 9-16śr. w godz.9-18
  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 pon. w godz. 10.00-18.00, wt.- pt. w godz. 8.00-16.00
  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30 pon, wt, czw. w godz. 10.00-18.00,śr,pt. w godz. 8.00-15.00
  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta 18 pon. w godz. 10.00-18.00, wt.- pt. w godz. 9.00-14.00
  • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży  ul. Wietora 15 pon.- pt. w godz. 11.00-17.00
  • Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia 15 1 - 10.08      pon, wt, śr, piątek 9.00-16.00 czw 10.00-17.00, 13 - 24.08    pon, wt, śr, piątek 10.00-16.00 czw 12.00-17.00, 27 - 31.08    pon, wt, śr, piątek 9.00-16.00 czw 10.00-17.00
  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lotnicza 1 1 - 24.08     pon - piątek 9.00-15.00, 27 - 31.08    pon - piątek 9.00-19.00   
  • Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 pon. - pt. w godz. 9.00-17.00
  • Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe 18 pon. - pt. w godz. 10.00-15.00
  • Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al. Pow. Warszawskiego 6 pon. w godz. 10.00-18.00, wt.- pt. w godz. 7.00-15.00

 WAŻNE!

Wnioski złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r.

 

 

3. Kiedy świadczenie zostanie wypłacone

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

 

4. Kto może złożyć wniosek w Urzędzie Miasta

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

 • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

5. Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

 

6. Kiedy świadczenie nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli zapewnia pełne nieodpłatne utrzymanie
 • jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub realizuje roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej lub przedszkolu

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAROLINA WAŻYDRĄG
Data wytworzenia:
2018-07-27
Data publikacji:
2018-07-27
Data aktualizacji:
2018-07-31