Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle II Pułku Lotniczego, dz. nr 275, 157/201, 162/1, 157/225, 163/1, 162/2, obr. 7 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.161.2018.APS

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz budowy i remontu przyłączy ciepłowniczych – etap E5 – na terenie osiedla II Pułku Lotniczego w Krakowie – Nowej Hucie – doprowadzenie ciepła do istniejącego budynku wielorodzinnego nr 26, na działkach nr: 275, 157/201, 162/1, 157/225, 163/1, 162/2 obr. 7 Nowa Huta.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-07-25
Data publikacji:
2018-07-25
Data aktualizacji:
2018-07-25