Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Domowa na dz. nr 126/2, 421 obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.8.166.2018.JKA

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 126/2, 421, j. ewid. Podgórze, obr. 41, ul. Dobrowolskiego Kraków”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data aktualizacji:
2018-07-20