Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Jana Piltza i ul. Tymotkowej na dz. nr 214/4, 200/1, 101/8, 104, 224, 98, 204, j. ewid. Podgórze, obr. 42.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.8.168.2018.JKA

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN250 mm oraz sieci wodociągowej o średnicy DN150 mm w rejonie ul. Jana Piltza i ul. Tymotkowej w Krakowie na dz. nr 214/4, 200/1, 101/8, 104, 224, 98, 204, j. ewid. Podgórze, obr. 42”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data aktualizacji:
2018-07-20