Symbole Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 


Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przedstawia w polu błękitnym czerwony mur ceglany z trzema basztami zwieńczonymi krenelażem o trzech blankach każda, z czarnymi strzelnicami i okienkami, z których środkowa jest wyższa i szersza. W murze brama o złotych otwartych podwojach, z okuciami w kształcie lilii i z podniesioną złotą broną. W prześwicie bramy ukoronowany Orzeł Biały, ze złotym dziobem i szponami. Tarcza herbowa o tradycyjnym dla Krakowa renesansowym kształcie jest zwieńczona koroną o kwiatonach w kształcie lilii, zamkniętą kabłączkiem z kulką i krzyżykiem w zwieńczeniu.


 

Chorągiew Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Chorągiew Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


Chorągiew Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przedstawia na błękitnym płacie biały ukośny krzyż, z herbem miasta umieszczonym na skrzyżowaniu ramion krzyża. Stosunek szerokości do długości płata wynosi 5:8.


Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta KrakowaFlaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma postać płata składającego się z dwóch poziomych pasów o równej szerokości, z których górny jest biały a dolny błękitny. Stosunek szerokości do długości płata wynosi 5:8.


Pieczęć Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Pieczęć Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Pieczęć herbowa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się herb, w otoku napis: STOŁECZNE KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW.


Barwy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


Barwami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa są kolory biały i błękitny.

 


Podstawa prawna

 

  1. Symbole Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zostały przyjęte Uchwałą Rada Miasta Krakowa NR CXXIII/1150/02 z dnia 9 października 2002 r. (z późn. zm.)
  2. Zasady posługiwania się Symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa określają: Zarządzenie Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. oraz Zarządzenie Nr 1508/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
  3. Zasady zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków określa 569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków

                     


Procedura

 

KP-5: Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady

  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-01 15:35:47
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-05-22 13:14:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-03-19 14:57:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-06-05 11:26:43
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-05-30 14:11:47
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-07-17 12:39:35
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-06-21 14:06:35
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-06-21 14:01:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-05-24 13:56:22
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-03-24 08:47:41
IZABELA HAUPT
 Edycja