BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

DYREKTOR

Marek Świca

tel. 12 634-59-32 wew. 21

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adrianna Gębala-Pietras

 

tel. 12 634-59-32 wew. 41

 

tel. służbowy 797 029 933

 

e-mail: adrianna.gebala-pietras@mhf.krakow.pl

 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania zbiorami

dr Janusz Czop

tel. 12 634-59-32 wew. 25

 

e-mail: janusz.czop@mhf.krakow.pl

 

tel. służbowy: 517 135 312

 

 

 

 

 


 

PION ROZWOJU I OBSŁUGI

 

Kancelaria i Kadry


Specjalista ds. kancelarii i kadr

Joanna Różańska

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

tel 12 634-59-32 wew. 21

tel. służbowy: 503 869 430

fax 12 631-04-55 

e-mail: joanna.rozanska@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. kancelarii i kadr

Marlena Skołucka

tel 12 634-59-32 wew. 21

e-mail: marlena.skolucka@mhf.krakow.pl

 

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik: Wanda Lach

tel. 12 634-59-32 wew. 29

tel. służbowy: 503 870 653

e-mail: wanda.lach@mhf.krakow.pl

 

Główny specjalista ds. technicznych

Magdalena Regulska

tel. 12 634-59-32 wew. 28

tel. służbowy: 503 872 313

e-mail: magdalena.regulska@mhf.krakow.pl

 

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Anna Lewandowska

tel. 12 634-59-32 wew. 26

e-mail: anna.lewandowska@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. organizacyjnych

Joanna Skrejko

tel. 12 634-59-32 wew. 20

e-mail: joanna.skrejko@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. administracjyjnych i prawnych

Anna Biel-Mikołajewska

tel. 12 634-59-32 wew. 20

anna.biel@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych

Dariusz Lis

tel. 12 634-59-32 wew. 24

dariusz.lis@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. utrzymania ruchu

Wojciech Skuryński

tel. 12 634-59-32 wew. 20

tel. służbowy: 503 535 014

wojciech.skurynski@mhf.krakow.pl

 

 

Edyta Wątor - Pomocnik muzealny

tel. 12 634-59-32

 

Małgorzata Litwa - Pomocnik muzealny

tel. 12 634-59-32

 

 

 

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Joanna Skrejko - Specjalista ds. organizacyjnych

tel. 12 634-59-32 wew. 20

e-mail: joanna.skrejko@mhf.krakow.pl

 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA

Kierownik: Agnieszka Olszewska

tel. 12 634-59-32 wew. 38

tel. służbowy: 503 870 435

e-mail: agnieszka.olszewska@mhf.krakow.pl

 

 

Anna Kowalczyk - Specjalista ds. wystaw

tel. 12 634-59-32 wew. 31

e-mail: anna.kowalczyk@mhf.krakow.pl

 

 

Eliza Kubiak - Specjalista ds. promocji

tel. 12 634-59-32 wew. 31

tel. służbowy: 503 869 431

e-mail: eliza.kubiak@mhf.krakow.pl

 

Bartosz Flak - Adiunkt muzealny

tel. 12 634-59-32 wew. 39

tel. służbowy: 798 083 888

e-mail: bartosz.flak@mhf.krakow.pl

 

Maria Masternak - Adiunkt muzealny

tel. 12 634-59-32 wew. 31

tel. służbowy: 572 181 346

e-mail: maria.masternak@mhf.krakow.pl

 

 

 

 


Główny Księgowy

Aneta Pedryc

tel. 12 634-59-32 wew. 36

tel. służbowy: 503 870 340

e-mail: aneta.pedryc@mhf.krakow.pl

 

Specj. ds. księgowości i obsługi kasy

Stefania Rupa

tel. 12 634-59-32 wew. 34

e-mail: stefania.rupa@mhf.krakow.pl

 

Specjalista ds. księgowości

Alicja Leśniak

tel. 12 634-59-32 wew. 34

alicja.lesniak@mhf.krakow.pl


 

PION ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

 

  

 

1. DZIAŁ INWENTARZY

Kierownik: Natalia Fyderek

tel. 12 634-59-32 wew. 30

tel. służbowy: 503 870 553

e-mail: natalia.fyderek@mhf.krakow.pl

 

Sekretarz Komisji Nabytków

Anna Janota-Strama - Adiunkt muzealny

tel. 12-634-59-32 wew. 35

e-mail: a.janota-strama@mhf.krakow.pl

 

 

Marta Miskowiec - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 32

e-mail: marta.miskowiec@mhf.krakow.pl


Ewa Piotrowska - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: ewa.piotrowska@mhf.krakow.pl

 

Małgorzata Kanikuła - Adiunkt muzealny

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: malgorzata.kanikula@mhf.krakow.pl

 

Katarzyna Marko - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: katarzyna.marko@mhf.krakow.pl

 

 

Joanna Skrejko  - Adiunkt muzealny

tel. 12 634-59-32 wew. 20

e-mail: joanna.skrejko@mhf.krakow.pl

 

Melisa Podgórny - Młodszy dokumentalista

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: melisa.podgorny@mhf.krakow.pl

 

Agnieszka Ogrodnik - Młodszy dokumentalista

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: agnieszka.ogrodnik@mhf.krakow.pl

 

Małgorzata Kubik - Młodszy dokumentalista

tel. 12 634-59-32 wew. 37

e-mail: malgorzata.kubik@mhf.krakow.pl

 

 

 

PRACOWNIA DOKUMENTACJI OBRAZOWEJ

 

Główny specjalista ds. fotografii i dokumentacji obrazowej

Wojciech Staszkiewicz

tel. 12 634-59-32 wew. 33

e-mail: wojciech.staszkiewicz@mhf.krakow.pl


Dorota Marta - Starszy laborant

tel. 12 634-59-32 wew. 33

e-mail: dorota.marta@mhf.krakow.pl

 

Michał Misztal - Starszy laborant

tel. 503 872 218

e-mail: michal.misztal@mhf.krakow.pl

 

 

2. DZIAŁ FOTOGRAFII I TECHNIK FOTOGRAFICZNYCH

Kierownik: Dominik Kuryłek - Kustosz

tel. służbowy 503870535

tel. 12 634-59-32 wew. 25

e-mail: dominik.kurylek@mhf.krakow.pl

 

 

Marek Janczyk - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 43

e-mail: marek.janczyk@mhf.krakow.pl

 

Monika Kozień-Świca - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 32

e-mail: monika.kozien@mhf.krakow.pl

 

Marta Miskowiec - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 32

e-mail: marta.miskowiec@mhf.krakow.pl

 

Andrzej Rybicki - Starszy Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 43

e-mail: andrzej.rybicki@mhf.krakow.pl

 

Marek Maszczak - Kustosz

tel. 12 634-59-32 wew. 43

e-mail: marek.maszczak@mhf.krakow.pl

 

3. BIBLIOTEKA

Kierownik: Magdalena Skrejko

tel. 12 634-59-32 wew. 23

e-mail: magdalena.skrejko@mhf.krakow.pl

 

 

 

4. DZIAŁ KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW

tel. 503 872 218

 

Główny Konserwator

 

Kierownik: Krzysztof Dudek

tel. 503 872 218

tel. służbowy: 503 872 213

e-mail: krzysztof.dudek@mhf.krakow.pl

 

 

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

 

Aneta Prorok - Starszy asystent konserwatorski

tel.: 503 872 218

e-mail: aneta.prorok@mhf.krakow.pl

 

 

 

PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW


Główny specjalista ds. przechowywania zbiorów - Lucyna Król

tel. 12 634-59-32 wew. 23

e-mail: lucyna.krol@mhf.krakow.pl


 

 

Zbigniew Chadaj - Renowator

tel. 503 872 218

e-mail: zbigniew.chadaj@mhf.krakow.pl

 

  Schemat Organizacyjny