KLEPARZ – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 1833/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kleparz", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


  2. Zarządzenie Nr 903/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kleparz":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu