Obowiązujący plan PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY Logo
 

Powierzchnia planu - 56,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCIII/2448/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 950.

Plan obowiązuje od dnia 20 lutego 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 stycznia 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 950 - ogłoszenie uchwały Nr XCIII/2448/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w ObserwatoriumPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu objęcie ochroną parków miejskich, jako ważnych elementów struktury przestrzennej Krakowa, a także zintegrowaną ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego. W granicach planu znajduje się Park Lilli Wenedy oraz Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, tj. tereny rekreacji i wypoczynku mieszkańców Dzielnicy XII. Zapisy planu określają sposób zagospodarowania terenów parków miejskich i przestrzeni publicznych, tak aby zabezpieczyć tereny zielone przed zabudową i umożliwić zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip