BIP - Muzeum Armii Krajowej
Wersja dokumentu z dnia 2013-11-21 16:18:13

Muzeum Armii Krajowej

im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

Logo Muzeum AK

 

31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12

www.muzeum-ak.pl


Muzeum czynne dla zwiedzajacych od wtorku do niedzieli w godzinach od 1100 do 1800.

 Kasa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 1100 do 1700.

 


 

Podstawa prawna funkcjonowania Muzeum

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie działa na podstawie:

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. 2012, poz. 987)

• Ustawa z dnia 26 marca 2012 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity) (Dz. U. 2012, poz. 406)

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240)

• Uchwała Nr 643/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

• Uchwała Nr 380/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 643/2000 ZMK w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

 

 

 

 


Sekretariat Muzeum AK czynny dla stron od poniedziałku do piątku w godzinach  od 900 do 1500


 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostęnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Muzeum AK.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-27 16:35:45
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2017-05-25 09:35:39
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2015-11-23 15:04:30
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2015-11-23 14:55:57
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2015-05-14 17:37:36
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2015-05-14 17:37:05
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2014-01-07 15:12:30
DANIEL RYSZKA
 Edycja
2013-11-21 16:19:19
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-11-21 16:18:13
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-11-21 15:10:08
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-11-21 15:06:53
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-11-21 15:05:33
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-01-14 11:41:18
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2013-01-14 11:38:09
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2011-12-10 17:21:24
STEFAN NIEDŹWIEŃSKI
 Edycja
2011-11-21 14:11:51
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2011-11-21 14:08:22
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-19 16:30:20
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-19 16:28:06
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-19 16:27:04
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-19 15:48:12
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-18 15:28:04
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-18 15:04:58
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-18 15:04:07
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-18 14:59:57
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-10-18 14:56:08
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-02-25 14:41:59
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2010-02-25 14:35:47
PRZEMYSŁAW GÓRKA
 Edycja
2009-11-19 16:40:06
GÓRKA PRZEMYSŁAW
 Edycja
2009-07-24 09:57:25
GÓRKA PRZEMYSŁAW
 Edycja
2009-07-24 09:52:06
GÓRKA PRZEMYSŁAW
 Edycja
2007-08-08 17:16:57
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 14:41:11
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 14:38:46
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 14:37:52
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 12:37:30
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 12:37:12
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 12:36:32
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 12:35:54
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-07-09 12:08:59
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-05-09 09:09:37
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-02-13 15:46:32
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-02-13 15:45:42
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2007-02-13 15:45:16
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-10-06 17:42:49
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-10-06 17:42:26
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-10-06 17:41:41
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-08-07 11:19:37
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-30 16:12:46
MAKUŁA PIOTR
 Edycja
2006-06-29 17:31:25
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:29:28
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:24:08
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:23:35
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:22:05
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:20:12
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:18:40
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:13:12
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja
2006-06-29 17:12:22
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
 Edycja