BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Wersja dokumentu z dnia 2010-06-16 09:18:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

 

 

 


 

Adres:       31-066 Kraków, ul. Krakowska 55

Telefon:    sekretariat:  12 430 63 17

                   centrala: 12 430 52 74,  12 430 51 21,  12 430 62 09,  12 430 62 30

Faks:         12 430 62 12

E-mail:      dyrekcja@dpskrakowska.krakow.pl

 

 Zapraszamy również do naszej strony domowej 

 


 


Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-07 08:40:09
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-02-22 07:44:07
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-16 08:55:51
JOANNA RYBAK
 Edycja
2017-05-10 14:48:02
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2013-07-11 14:04:08
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2012-08-10 15:44:27
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:43:49
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:42:51
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:41:59
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2010-06-16 09:18:22
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2006-07-31 12:42:45
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-31 11:22:26
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 12:39:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 12:05:20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:14:28
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:13:25
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:08:16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:28:19
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:20:23
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:00:02
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:58:44
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:55:04
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:54:18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:51:18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:46:31
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:45:19
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:43:50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:42:11
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:41:47
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:40:39
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:32:58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja