BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Wersja dokumentu z dnia 2012-08-10 15:42:51

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55


 

Misja Domu  Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55

NASZE CREDO: „ niech pobyt w naszym Domu będzie jak spokojny ,wspólny spacer po zachodnim stoku.”

 

Naszym polem operacyjnym jest pomoc społeczna, a nasza działalność adresowana jest do osób dorosłych, przewlekle psychicznie  chorych, skierowanych do DPS na pobyt stały. Dajemy im schronienie i zapewniamy kompleksową opiekę. Fundamentem naszego funkcjonowania jest przekonanie, że jedyną grupą odniesienia w naszej pracy są  mieszkańcy naszego Domu. Bez nich egzystencja ośrodka nie ma podstaw. Zdajemy sobie sprawę, że istnienie naszego Domu Pomocy, jego rozwój, osiąganie sukcesów i budowa marki „DPS Krakowska” ,zależy od tego jak dobrze wykonywać będziemy nasze codzienne zadania, jak dobrze wypełniać będziemy wszelkie powinności w stosunku do podopiecznych. Jednym z założeń naszej pracy jest prymat celów ludzkich, w szczególności dobro naszych mieszkańców. Oni są jacy są, ale zostali nam powierzeni , dlatego nasza aktywność, nasza działalność , szczególnie w Zespołach Opiekuńczo-Terapeutycznych musi być współuczestniczeniem w ich problemach. Ma napełniać ich otuchą i dawać odwagę do pokonywania słabości napięć, kryzysów, pomóc budować wolę życia, zaś w nas pracownikach, którzy przeglądamy się w ich chorobie, uruchomić niezbędne aksjologiczne cechy : empatii, sympatii i wrażliwości.Mamy świadomość, że trafiają do nas ludzie ciężko chorzy, głęboko nieraz zaburzeni, zagubieni i odrzuceni, dlatego naszym istotnym zobowiązaniem  jest deklaracja pełnego zaangażowania  w sprawy mieszkańców oraz głęboka wręcz osobista odpowiedzialność za ich życie i zdrowie. Deklarujemy profesjonalizm, wykorzystanie wiedzy ,umiejętności i doświadczenia tak aby możliwie w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, stale polepszać warunki ich pobytu i leczenia, podnosić jakość ich życia, w szczególności tworzyć w DPS unikalny, pozytywny klimat zbliżony  do atmosfery domu rodzinnego.  

 W budowaniu dobrego , przyjaznego Domu Pomocy i rodzinnej atmosfery przyświecają nam wspólne wartości takie jak:

  • poszanowanie wolności, godności i intymności naszych mieszkańców,
  • zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach funkcjonowania DPS,
  • budowanie  systemu indywidualnego wsparcia każdego z mieszkańców,
  • zrozumienie i empatia w odniesieniu do każdego z mieszkańców,

 a ponadto:

  • dbałość o stały, wysoki poziom realizowanych usług,
  • wspólne konstruowanie najlepszego wizerunku DPS jako jednostki gwarantującej opiekę na najwyższym poziomie,
  • przywiązanie  wszystkich do pozycji i wartości naszego Domu i takie organizowanie pracy, aby efektywnie  przewodniczyć promocji DPS,
  • osiąganie możliwie najwyższego zadowolenia mieszkańców ich rodzin oraz pomyślności Domu i jego wszystkich pracowników.

                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                                         Maria Gdula-Argasińska

 


 

Adres:       31-066 Kraków, ul. Krakowska 55

Telefon:    sekretariat:  12 430 63 17

                   centrala: 12 430 52 74,  12 430 51 21,  12 430 62 09,  12 430 62 30

Faks:         12 430 62 12

E-mail:      dyrekcja@dpskrakowska.krakow.pl

 

 Zapraszamy również do naszej strony domowej 

 


 


Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-07 08:40:09
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-02-22 07:44:07
JOANNA RYBAK
 Edycja
2018-01-16 08:55:51
JOANNA RYBAK
 Edycja
2017-05-10 14:48:02
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2013-07-11 14:04:08
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2012-08-10 15:44:27
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:43:49
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:42:51
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2012-08-10 15:41:59
KRYSTYNA FIGA
 Edycja
2010-06-16 09:18:22
DOROTA KASZOWSKA
 Edycja
2006-07-31 12:42:45
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-31 11:22:26
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 12:39:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 12:05:20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:14:28
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:13:25
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-07-27 11:08:16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:28:19
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:20:23
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 15:00:02
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:58:44
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:55:04
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:54:18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:51:18
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:46:31
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:45:19
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:43:50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:42:11
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:41:47
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:40:39
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja
2006-06-29 14:32:58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRAKOWSKA 55
 Edycja