Dokument archiwalny

MÓJ ZWIERZAK - MÓJ PRZYJACIEL

 

Pełnomocnik PMK ds. Rodziny oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie filmowym Mój zwierzak - Mój przyjaciel.

 

 

 

REGULAMIN Konkursu filmowego Mój zwierzak – Mój przyjaciel

 

I. Organizatorzy:

 

 • Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. H. Wietora 15,

 

II. Cele:

 

 • integracja Rodzin i zachęcenie do wspólnego, twórczego działania,
 • inspiracja do kreatywnego, aktywnego wykorzystywania czasu wolnego Rodziny,
 • wskazanie na wartości przyjaźni ze zwierzętami i pozytywny ich wpływ na Rodzinę,
 • zwrócenie uwagi na rolę zwierząt w wychowaniu dzieci tj. uwrażliwienie na uczucia i postawy innych ludzi wobec zwierząt, wsparcie postaw tolerancji, odpowiedzialności, samoakceptacji, panowania nad sobą,
 • promocja twórczych działań międzypokoleniowych,
 • wzmacnianie więzi i poczucia wspólnoty w Rodzinie

 

III. Kryteria uczestnictwa

 

 • Konkurs skierowany jest do Rodzin z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
 • Do udziału należy zgłaszać autorskie krótkie filmy, realizowane samodzielnie lub zespołowo przez dzieci i dorosłych.
 • Film powinien być nagrany amatorską kamerą lub telefonem komórkowym i realizować temat konkursu Mój zwierzak – Mój przyjaciel.
 • Czas trwania filmu nie może przekroczyć 3 minut. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden film.

 

IV. Zgłoszenia

 

 • Prace należy przesłać do 5 maja 2017 r. na adres:

 

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

 

ul. Szeroka 16

 

31-053 Kraków

 

Z dopiskiem: „Konkurs Mój zwierzak – Mój przyjaciel”

 

 • Do zgłoszonego filmu należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia według załączonego wzoru DOC
 • Filmy powinny być zapisane na nośniku danych USB lub płycie CD, w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta lub nośnik powinna być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, czas trwania. Filmy można także zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając je na adres: warsztaty.sckm@gmail.com
 • Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać :

 

 1. wypełnioną Kartę Zgłoszenia wg załączonego wzoru (w formacie PDF, JPG lub DOC)
 2. Plik filmowy w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV, opisany tytułem filmu.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia filmów nie spełniających kryteriów technicznych oraz tematycznych oraz łamiących regulamin konkursu.

 

V. Terminy

 

 • Prace należy zgłaszać do 5 maja 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21.05.2017 r. (niedziela) w czasie VI edycji Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwińskiem

 

VI. Jury

 

Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie filmu. Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

VII. Nagrody

 

Wybrane przez Jury filmy otrzymają nagrody lub wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

 

VIII. Informacje

 

 • Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz www.kkr.krakow.pl
 • Konsultacji i informacji udzielają:

 

Sylwia Szczepańska – Horoszko, Marzena Dudziuk – Koluch

 

tel. 12 421 29 87

 

warsztaty.sckm@gmail.com

 

 

 

 • Organizatorem Projektu jest Urząd Miasta Krakowa oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu.
 • O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.