GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 3 marca 2017 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 31 marca 2017 r.


powrótPowrót do strony głównej planu