UCHWAŁY RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XL/2017 14-12-2017 XL/278/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/277/2017 zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 139 uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/276/2017 kontynuacji wymiany opraw oświetleniowych na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/275/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/274/2017 zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/273/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/272/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/271/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/270/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/269/2017 zbycia działek położonych przy ulicy Ks. Kard. Sapiehy w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/268/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/267/2017 zmiany nazewnictwa przystanków „Batowice PKP” oraz „Batowice NŻ” uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/266/2017 przedłużenia trasy linii autobusowej nr 193 uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/265/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/264/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/263/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/262/2017 wniosku o uwzględnienie i ustalenie na etapie poprzedzającym wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Parku REDUTA, drogi dojazdowej dla pojazdów budowy wykonawcy, istniejącą drogą prostopadłą do osi jezdni ul. Reduta - z wyłączeniem opcji dojazdu do terenu budowy Parku pojazdów budowy o DMC>2,5t od strony Dzielnicy XV Mistrzejowice, ciągiem jezdni ulic: Ks. Kurzei, Baziaka, Ks. Kuczkowskiego, Mosdorfa oraz Zawieyskiego uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/261/2017 wniosku o uwzględnienie przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Mistrzejowice – Południe„ postulatu ustanowienia w jego północno–zachodniej części, terenu zielonego (ZP) na osiedlu Oświecenia uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/260/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/259/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/258/2017 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/257/2017 zbycia działek położonych w rejonie ulicy Do Fortu w Krakowie uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/256/2017 dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie fortu „Batowice” os. Złotego Wieku w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/255/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/254/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadań remontowych nawierzchni ulic na terenie dzielnicy uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/253/2017 zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/252/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku uchwała  załącznik
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/251/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2018 – 2019 uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/250/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/249/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/248/2017 wprowadzenia do wykazu dróg, chodników i terenów, na których realizowane są zadania dzielnicy uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/247/2017 ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/246/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/245/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/244/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/243/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/242/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/241/2017 dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zatok postojowych przy ulicy Wawelskiej w Krakowie” uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/240/2017 zbycia działki położonej przy Al. Generała Bora Komorowskiego w Krakowie uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/239/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/238/2017 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2018 – 2019 uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/237/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała  załącznik
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/236/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/235/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/234/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/233/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły o budynek sali sportowej, szatni i zaplecza na działce nr 1/1 obr. 2 Nowa Huta na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie”  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/232/2017 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza” uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/231/2017 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/230/2017 projektu stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Parnickiego, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego i ul. Zawieyskiego wraz z budową progu zwalniającego na ul. Korony Polskiej w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/229/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/228/2017 dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia” uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/227/2017 przedłużenia linii autobusowej nr 482 do pętli os. Piastów uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/226/2017 zamontowania wiat przystankowych przy ulicy ks. Kazimierza Jancarza uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/225/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/224/2017 wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2016 - 2018 uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/223/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/222/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/221/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/220/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/219/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalne uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/218/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/217/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała  załącznik
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/216/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/215/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/214/2017 wprowadzenia bezpośredniego połączenia komunikacją miejską zachodniej części Mistrzejowic z Cmentarzem Batowickim w Krakowie uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/213/2017 „Koncepcji budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulicy Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/212/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródki jordanowskie przy ul. Popielidów: rejon Zespołu Szkół Salezjańskich, rejon bloku nr 16 os. Piastów  uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/211/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/210/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/209/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/208/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXII/2017 27-04-2017 XXXII/207/2017 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016 uchwała  załącznik
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/206/2017 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, wraz z miejscami postojowymi naziemnymi, wraz ze zjazdem z ulicy Powstańców, oraz budową infrastruktury technicznej (w tym budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energetycznej z budową stacji transformatorowej oraz osiedlowej sieci ciepłowniczej) na działkach nr 272/4, 268, 85/1, 269, 350 obr. 1 Nowa Huta przy ulicy Powstańców w Krakowie uchwala
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/205/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/204/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/203/2017 wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic Krakowa uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/202/2017 zmiany uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/201/2017 włączenia Samorządowego Przedszkola nr 144 w strukturę Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/200/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/199/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/198/2017 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/197/2017 budowy gazociągu przy ul. Dziekanowickiej i ul. Powstańców w Krakowie uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/196/2017 pozostawienia granicy pomiędzy Dzielnicą III Prądnik Czerwony a Dzielnicą XV Mistrzejowice  uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/195/2017 przywrócenia nazwy ulicy Horodelskiej na terenie osiedla Tysiąclecia w Krakowie uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/194/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/193/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości położonej na os. Oświecenia w Krakowie uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/192/2017 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dot. propozycji usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu jezdni ulic Ks. Kazimierza Jancarza / Teodora Parnickiego i Andrzeja i Józefa Załuskich w Krakowie uchwała
XXIX/2017 26-01-2017 XXIX/191/2017 wniosku do Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa o odrzucenie wniosku dotyczącego korekty granic Dzielnicy III Prądnik Czerwony z granicą Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała