BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Inspektor Ochrony Danych: Wojciech Porębski

 

Adres: ul. Józefińska 14, parter, pok. 113

e-mail: iod@mops.krakow.pl

fax: +48 (12) 616-54-28, +48 (12) 616-53-99