BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

[ 2020.03.06 ] Kompleksowe pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2020.02.27 ] Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2020.02.27 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2020.01.27 ] Wydzielenie i aktualizacja części dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

[ 2020.01.22 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2020.01.17 ] Wydzielenie i aktualizacja części dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku A Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

[ 2020.01.09 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.10.31 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.10.29 ] Wykonanie części instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2019.08.09 ] Urządzanie terenu wraz z pielęgnacją zieleni przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.07.17 ] Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.07.15 ] Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Urządzanie terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.04.29 ] Przebudowa obiektów oraz inne roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.04.01 ] Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.03.20 ] Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i margaryn dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.02.27 ] Sukcesywna dostawa warzyw świeżych oraz owoców dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2019.02.25 ] Dostawa i montaż szafy przesuwnej dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.01.17 ] Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.01.10 ] Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2019.01.02 ] Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwik i Anny Helclów w Krakowie

[ 2018.10.26 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2018.10.18 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie

[ 2018.08.21 ] Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.07.30 ] Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.07.11 ] Zaopatrzenie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2018.05.23 ] Dostawa sof i foteli dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.05.16 ] Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 1 w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2018.05.07 ] Zakup i dostawa krzeseł i stołów dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.04.25 ] Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu odbioru – nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2018.04.18 ] Zakup i dostawa mebli tapicerowanych i innych mebli dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.04.18 ] Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 1 w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2018.03.14 ] Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.03.12 ] Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu odbioru – nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2018.03.08 ] Przebudowa trzeciego segmentu muru ogrodzeniowego przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2018.02.21 ] Dostawa stołów i szafek dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.02.20 ] Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.02.14 ] Przebudowa trzeciego segmentu muru ogrodzeniowego przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2018.02.05 ] Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.01.29 ] Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2018.01.15 ] Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2018.01.15 ] Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.12.28 ] Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.12.20 ] Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.12.20 ] Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.12.11 ] Roboty konserwacyjno-remontowe - docieplenie stropu poddasza w lewym skrzydle budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2017.11.10 ] Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2017.10.27 ] Sukcesywna dostawa warzyw świeżych oraz owoców dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.10.20 ] Sukcesywna dostawa mięsa świeżego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.10.03 ] Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i margaryn dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2017.09.11 ] Roboty konserwacyjno-remontowe w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2017.10.05 ] Wykonanie instalacji hydrantowej z hydrofornią w Budynku Głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (zamówienie z wolnej ręki)

[ 2017.09.13 ] Wykonanie instalacji hydrantowej z hydrofornią w Budynku Głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2017.08.18 ] Wykonanie instalacji hydrantowej z hydrofornią w Budynku Głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2017.05.25 ] Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

[ 2017.05.02 ] Wykonanie rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej, budowa instalacji oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, rozbudowa wewnętrznych dróg, placów i alejek, budowa miejsca rekreacyjnego wraz z montażem urządzeń małej architektury, budowa dźwigu osobowo-towarowego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury podziemnej i utwardzeniem terenu oraz usługą serwisu dźwigu i pogotowia dźwigowego.

[ 2017.03.29 ] Wykonanie II etapu przebudowy Budynku Głównego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych wraz z serwerownią, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażu napędu do drzwi automatycznie rozwieralnych.

[ 2017.03.15 ] Wykonanie rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej, budowa instalacji oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, rozbudowa wewnętrznych dróg, placów i alejek, budowa miejsca rekreacyjnego wraz z montażem urządzeń małej architektury, budowa dźwigu osobowo-towarowego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury podziemnej i utwardzeniem terenu oraz usługą serwisu dźwigu i pogotowia dźwigowego.

[ 2017.01.26 ] Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap”, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Helclów 2.

[ 2017.01.18 ] Sukcesywna dostawa przetworów mleczarskich i margaryn dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2017.01.05 ] Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2016.12.30 ] Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2016.12.15 ] Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów . Część I – Nabiał Część II – Przetwory mleczarskie

[ 2016.12.09 ] Sukcesywna dostawa świeżych warzyw dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

[ 2016.12.07 ] Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin świeżych wysokiej jakośći, świeżego kurczaka, indyka, kaczki dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:

[ 2016.12.02 ] Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2016.11.24 ] Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie ( świeżych warzyw , świeżych owoców krajowych , owoców tropikalnych , warzyw i owoców mrożonych )

[ 2016.11.02 ] Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

[ 2016.10.28 ] Wykonanie I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

[ 2016.10.20 ] Remont częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej