BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

 [ 2017.01.26 ] Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap”, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Helclów 2.

 

2. Tryb postępowania :

 przetarg nieograniczony

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 03.02.2017r do godz. 08.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia. 03.02.2017r godz. 08.30

 

 

 

[ 2017.01.26 ] Ogłoszenie o zamówieniu

[ 2017.01.26 ] SIWZ

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 01 - Oświadczenie spełnienia warunków

[ 2017.01.26 ] Załącznik 02 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia art. 24 ust. 1 p. 12-23

[ 2017.01.26 ] Załącznik 03 - Oświadczenie - Grupa Kapitałowa

[ 2017.01.26 ] Załącznik 04 - Formularz ofertowy

[ 2017.01.26 ] Załącznik 05 - Wzór UMOWY - ekspertyza i nadzór inw_v2

[ 2017.01.26 ] Załącznik 06 - Projektant c.o, wod-kan

[ 2017.01.31 ] Załącznik 07 - Projektant - konst.bud.

[ 2017.01.26 ] Załącznik 08 - Insp. Nadzoru wykaz usług - konst.-bud.

[ 2017.01.26 ] Załącznik 09 - Wykaz usług elekt.(projektant); nadzór (wodkan)

[ 2017.01.26 ] Załącznik 10 - Wykaz osób- ekspertyza i nadzór

 

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11 - Materiały do udostępnienia - Mur ogrodzeniowy

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part01

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part02

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part03

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part04

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part05

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part06

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part07

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11a - Materiały do udostępnienia - Budynek główny.part08

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11b - Materiały do udostępnienia - Dokumentacja dot. windy.part1

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11b - Materiały do udostępnienia - Dokumentacja dot. windy.part2

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11b - Materiały do udostępnienia - Dokumentacja dot. windy.part3

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11c - Materiały do udostępnienia - Zagospodarowanie

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11c - Materiały do udostępnienia - Zagospodarowanie.z01

 

[ 2017.01.26 ] Załącznik 11d - Materiały do udostępnienia- Przedmiary instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej

 

 

[2017.01.27 ] Informacja nr 1

[2017.01.31 ] Informacja nr 2

 

[ 2017.02.03 ] Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 [ 2017.02.14 ] ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY