BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2017.01.05 ] Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2

2. Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

3. Termin składania ofert :

Do dnia 16.01.2017 r do godz. 10.00 (PO ZMIANIE)

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 16.01.2017 r godz. 10.30 (PO ZMIANIE)

 

 

[ 2017.01.05 ] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 3340 

[ 2017.01.05 ] SIWZ 

 

[ 2017.01.05 ] Załącznik  01 - Artykuły sypkie

[ 2017.01.05 ] Załącznik 02 - Przetwory owocowo - warzywne, przyprawy, tłuszcze, makarony i inne art. spożywcze

[ 2017.01.05 ] Załącznik  03 - Oświadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-23

[ 2017.01.05 ] Załącznik 04 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

[ 2017.01.05 ] Załącznik 05 - Oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA

[ 2017.01.05 ] Załącznik 06 - Wykaz dostaw

[ 2017.01.05 ] Załącznik 07 - Formularz oferty

[ 2017.01.05 ] Załącznik 08 - Wzór Umowy

 

[ 2017.01.12 ] Załącznik 09 - INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ

[ 2017.01.12 ] Załącznik 10 - ZAŁ. DO INFORMACJI - ZMIANA FORMULARZA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

 

[ 2017.01.16 ] INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

[2017.02.02] ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ I - artykuły sypkie

[2017.02.13] ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ II - PRZETWORY OWOCOWO - WARYWNE, PRZYPRAWY, TŁUSZCZE, MAKARONY I INNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE