Dokument archiwalny


SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 14 października 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 18 listopada 2016 r.


powrótPowrót do strony głównej planu