BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostki specjalistycznego poradnictwa – mają za zadanie świadczenie poradnictwa dla osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest w zakresie prawnym, psychologicznym i rodzinnym.

 

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

ul. Stoczniowców 7

30-709, Kraków

 +48 (12) 262 92 99  -

opitr_basztowa@op.pl

 

http://www.sdn.org.pl

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

ul. Batorego 5

31-135, Kraków

 +48 (12) 633 35 31  -

opitr_basztowa@op.pl

 

http://www.sdn.org.pl

Ośrodek poradnictwa i terapii  pn Krakowski Instytut Psychoterapii „Podbrzezie”

ul. Podbrzezie 6

31-054, Kraków

+48 (12) 423 02 28

+48 783 222 263

podbrzezie@kip.edu.pl


http://kip.edu.pl/

Ośrodek terapii i poradnictwa pn. Krakowski Instytut Psychoterapii - Krakowiaków

os. Krakowiaków 2

31-962 Kraków

+48 (12) 644 12 66 w. 24

-

krakowiakow@kip.edu.pl


http://kip.edu.pl/

Ośrodek terapii i poradnictwa pn. Krakowski Instytut Psychoterapii - Ptaszyckiego

ul. Ptaszyckiego 6

31-979, Kraków

+48 (12) 682 11 50 

+48 692 960 436

ptaszyckiego@kip.edu.pl

 

http://kip.edu.pl/