BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

 

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego

Pasierbiec 79

34-600, Limanowa

+48 (18) 337 6367

spow.pasierbiec@onet.pl

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego,

ul. Szpakowa 6,

30-691 Kraków

+48 (12) 658 31 83

pow.krakow6@gmail.com

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki

ul. Piekarska 4
31-067, Kraków

+48 (12) 430 5287
+48 (12) 430 5364

 

domdzieckaludwiki@interia.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego

ul. Rajska 10
31-124, Kraków

+48 631-03-00

rajska10@dpd.pl

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

Żmiąca 144

34-603 Ujanowice

+48 18 333-40-66

rajska10@dpd.pl

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

Żmiąca 144

34-603 Ujanowice

 +48 18 333-40-66

rajska10@dpd.pl

 Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

ul. Rajska 10/6

31-124, Kraków

 +48 631-03-00

rajska10@dpd.pl

Interwencyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza dla Dziewcząt

os. Willowe 19

31-901, Kraków

+48 (12) 644 8758

ipow.krakow@caritas.pl

 

http://www.krakowcaritas.pl

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Mały Książę”

ul. Modrzewiowa 25/1

30-224, Kraków

+48 (12) 425 0882

+48 602 601 848

fundacja@projektroz.pl

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Źródlana 17

30-734, Kraków

+48 (12) 659 0061

spow.krakow@caritas.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Kopalina 7a

30-228, Kraków

+48 (12) 425 2194

rpow.kopalina@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Pałacowa 39

32-091, Michałowice

+48 609 442 153

zelekteresa@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. K. Jagiellończyka 10

31-710, Kraków

+48 (12) 645 1708

+48 694 120 939

czeslawakudlek.rdd@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Borkowska 29/32-33

30-438, Kraków

+48 (12) 264 1047
+48 509 587 092

gochawiszniewska@o2.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

w Krakowie

ul. Prylińskiego 21

30-376, Kraków

+48 784 540 075

m.m.laskowscy@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Hamernia 31 a

30-145 Kraków

+48 (12) 425 1716

modrzewiowa25@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

SIEMACHA Spot 24/7

ul. Lipowa 10 Odporyszów

33-240, Żabno

+48 (14) 645 5155

i.curylo@siemacha.org.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

ul. Bardosa 9

31-979, Kraków

+48 (12) 265 5607

+48 510 227 542

pow.bardosa@gmail.com

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

ul. Lenartowicza 4

31-138, Kraków

+48 (12) 633 0895

ow_ssluzebnicz@post.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

SIEMACHA Spot 24/7

ul. Cieślewskiego 11/17-18

31-467, Kraków

+48 (12) 417 0088

 

cieslewskiego17@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza  typu socjalizacyjnego  SIEMACHA Spot 24/7

ul. Cieślewskiego 11/3-4

31-467, Kraków

+48 (12) 358 5439

+48 600 477 570

 

cieslewskiego4@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego  SIEMACHA Spot 24/7

ul. Deszczowa 5

31-467, Kraków

+48 (12) 681 0413

deszczowa@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Ruciana 6a

30-803, Kraków

+48 (12) 659 2070

 

ddd.biuro.krakow@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Kąpielowa 41

30-434, Kraków

+48 (12) 654 7192

usamodzielnienie@interia.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Borkowska 29/44-45

30-438, Kraków

+48 (12) 264 2049

ddd.biuro.krakow@gmail.com

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego dla dziewcząt

ul. Siemiradzkiego 31

31-137, Kraków

+48 (12) 633 2224

dddzsj@poczta.onet.pl