BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kluby integracji społecznej - celem działań klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, która realizowana jest poprzez poradnictwo indywidualne psychologiczne i doradztwo zawodowe, wsparcie grupowe, warsztaty edukacyjne i realizację projektów reintegracji.

 

Klub Integracji Społecznej „Leonardo”

ul. Krakusa 8

Kraków

+48 (12) 263 0088

-

kis.leonardo@gmail.com

 

http://www.fundacja-leonardo.pl/