BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez prowadzenie interwencji kryzysowej w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu osoby, prowadzenie interwencji telefonicznych, psychoterapię indywidualną i rodzinną w sytuacjach skrajnie urazowych, poradnictwa prawnego i pracy socjalnej. Ośrodek zajmuje się animowaniem i prowadzeniem grup samopomocowych i grup wsparcia. Celem interdyscyplinarnych działań, podejmowanych przez specjalistów ośrodka interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Placówka udostępnia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa miejsca całodobowego pobytu w hostelu ośrodka.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b

31-026  Kraków

całodobowy nr interwencyjny: 12 421 92 82

sekretariat nr:

12 421 82 42

fax:
12 421 69 76

sekretariat@oik.krakow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=306