BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, prowadzone w trybie zlecenia zadania


 

L.p.

Nazwa jednostki

Adres jednostki

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

1

Dom Pomocy Społecznej  dla osób przewlekle somatycznie chorych

 

ul. Podgórki Tynieckie 96

30-398, Kraków

+48 (12) 267 5055

-

 

dps.krakow.podgorki@sluzebniczkikr.pl

 

2

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

ul. Sołtysowska 13d

31-598, Kraków

+48 (12) 684 5290

+48 (12) 684 5291

dps@dps-soltysowska.pl

 

http://www.dps-soltysowska.pl

3

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Ułanów 25

31-450, Kraków

+48 (12) 417 3848

-

 

fundacja@bci.pl

 

4

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Ułanów 25

31-450, Kraków

+48 (12) 417 3848

-

 

fundacja@bci.pl

 

5

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Łanowa 1b

30-725, Kraków

+48 (12) 650 5020

-

 

trynitarzedps@gmail.com

 

6

Rodzinny Dom Pomocy

ul. Źródlana 15

30-734, Kraków

 +48 (12) 653 0341   -   -