BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Schroniska dla osób bezdomnych – zapewniają schronienie, wsparcie oraz specjalistyczne poradnictwo kobietom (również z dziećmi) i mężczyznom, nie znajdującym oparcia w środowisku, czasowo pozbawionym miejsca zamieszkania.

W palcówce prowadzona jest praca prowadząca do usamodzielnienia osób bezdomnych.

 

W schroniskach można skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn pomoc w formie usług opiekuńczych a w placówkach dla kobiet pomoc pielęgniarki.

 


 

Noclegownia

i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Makuszyńskiego 19a

Kraków

 

+48 (12) 684 0324

+48 (12) 684 0373

 

+48 (12) 684 0374

 

noclegownia@pkps.krakow.pl

 

Schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet

ul. Sołtysowska 13c

Kraków

+48 (12) 684 3167

+48 (12) 684 3167

sbk@pkps.krakow.pl

 

Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet

os. Krakowiaków 46

Kraków

+48 (12) 616 53 23

-

dm@mops.krakow.pl