BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzienne ośrodki wsparcia – w placówkach tego rodzaju udziela się pomocy seniorom, którzy nie wymagają opieki całodobowej, ale ze względu na swoje problemy potrzebują asysty w codziennym funkcjonowaniu. Placówki oferują opiekę w ciągu dnia, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, psychoterapię i wspólne z innymi osobami starszymi spędzanie wolnego czasu. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką doświadczonych specjalistów - pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów. W Krakowie do tego typu ośrodków zaliczamy: miejski dzienny dom pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 


  • Publiczne

1

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej

os. Szkolne 20

31-976 Kraków

12 425 64 65  

12 265 17 61

12 655 93 11

sekretariat@mddps.krakow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=304

 

 

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 "Socius"
ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10
30-611, Kraków
d1@mddps.krakow.pl
 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. Ks. Gurgacza 5
Kraków
d2@mddps.krakow.pl
 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3
ul. Korczaka 4
Kraków
d3@mddps.krakow.pl
 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4
ul. Sudolska 7a
d4@mddps.krakow.pl
 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5
ul. Nad Sudołem 32
Kraków
d5@mddps.krakow.pl
 
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów
os. Szkolne 20
Kraków
centrum@mddps.krakow.pl
 
Klub "Senior+"
ul. Krowoderskich Zuchów 6
Kraków
 

  • Niepubliczne

 

Ośrodek wsparcia - Klub samopomocy dla osób starszych
ul. Balicka 289
30-198, Kraków
sekretariat@mddps.krakow.pl
 
 
Ośrodek wsparcia- klub samopomocy dla osób starszych
os. Zielone 7
Kraków
gaudium2@interia.pl
 
Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych
ul. Komandosów 18
Kraków
krakow@caritas.pl
 
Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych
pl. Gen. Władysława Sikorskiego 14/2
Kraków
owsikorskiego14@gmail.com

 

Ośrodek wsparcia - Klub samopomocy dla osób starszych

ul. Zielony Dół 4

30-228 Kraków

tel 12 425 11 02

unicorn@unicorn.org.pl