BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym zadaniem realizowanym przez placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Placówki wsparcia dziennego zaspokajają niezbędne potrzeby dziecka: bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne. Proponując i ukazując właściwe postawy i wartości, placówka zapobiega powielaniu negatywnych wzorców . Zadaniem placówek jest nie tylko bezpośrednia praca z dzieckiem, ale również praca z rodzinami/opiekunami wychowanków. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, specjalistycznych i rekreacyjnych. Ponadto placówki organizują swoim wychowankom wypoczynek letni oraz zimowy w formie np. wyjazdów kolonijnych, obozów sportowych, survivalowych czy językowych. Placówki funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze.

 

 

 

 

Nazwa jednostki

 

Adres jednostki

 

Nr telefonu

 

Nr faksu

 

Adres e-mail/strony www

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Benedictus”

ul. Rynek Podgórski 4/1a
30-533, Kraków

502 684 979

-

benedictus@domdladziecka.home.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Mała Przystań”

Brzozowa 9/2

30-499, Kraków

606-485-018

-

fundacja@malaprzystan.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Dzieci z Jaskrowej”

Wadów, ul. Jaskrowa 5,

31-988 Kraków

12-645-27-22

-

 

tpddziecizjaskrowej@gmail.com

 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Mały Książę”

ul. Kurczaba 5,

30-868 Kraków

12-341-48-51

-

m.ksiaze@interia.eu

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

"Pro Familia"

 os. Górali 15,

31-960 Kraków

 784-305-610    profamilia@profamilia.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Amaltea”

ul. Borkowska 27

30-438 Kraków

12-264-35-88

-

tpdamaltea@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Augustiańska”

ul. Augustiańska 22

31-064, Kraków

12-430-60-18

-

tpdaugustianska@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „DOM”

ul. Skarbińskiego 16

30-071 Kraków

697-653-731

-

malgorzata_michniak@wp.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Gratka”

ul. Ks. Józefa 337

30-243, Kraków

506-104-591

-

anroj@poczta.fm

 brogozins@wp.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Kraina marzeń”

os. Albertyńskie 36

31-855, Kraków

696-650-233

-

tpdkrk@gmail.com

tpdkrainamarzen@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Oratorium”

ul. Aleksandry 1,

30-837 Kraków

797-907-045

-

oratoriumkrakow@michalitki.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Świetliki”

os. Kalinowe 18

31-814 Kraków

575-415-333

-

tpdkrk@gmail.com, tpdswietlicaswietliki@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Promyczek”

ul. Pawła Włodkowica 7a

31-443, Kraków

12-417-21-70

-

tpdswietlicapromyczek@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Przyjaciele K. Makuszyńskiego”

os. Na Wzgórzach 13a

31-722, Kraków

12-645-15-76

-

tpdprzyjacielekornela@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Radość”

ul. Józefińska 3

30-529, Kraków

12-423-57-54

514-407-293

-

tpdradosc@gmail.com

Placówka wsparcia dziennegoprowadzona w formie opiekuńczej „SALTROM”

ul. Różana 5

30-305 Kraków

12-269-30-00

-

saltrom@saltrom.krakow.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Wesołe Małolaty”

ul. Strzelców 15

31-422, Kraków

12-417-30-13

-

tpdwesolemalolaty@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Wesołe Urwisy”

ul. Popławskiego 17

30-818, Kraków

510-190-935

-

wesole_urwisy@op.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Wspólna Chata”

ul. Szlachtowskiego 31

30-132, Kraków

12-638-11-28

-

tpdwspolnachata@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Akademia Młodzieży”

ul. Radzikowskiego 29

31-315, Kraków

12-638-75-37

-

tpdakademiamlodziezy@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej

„Chatka Puchatka”

ul. Elsnera 3,

31-324 Kraków

666-858-697

-

tpdchatkapuchatka@gmail.com

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Ikar”

ul. Bujaka 15

30-611, Kraków

12-654-41-47

663-336-660

-

biuro.angelikajelonek@gmail.com 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Iskierka”

ul. Strzelców 9a/1

31-422, Kraków

506-104-591

-

anroj@poczta.fm

 brogozins@wp.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej „Maximilianum”

os. Tysiąclecia 86

31-610 Kraków

 667-678-267

-

boniab@interia.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej Szklane Domy

os. Szklane Domy 7

31-972, Kraków

 796-140-700  -  beatakrk@op.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot Bonarka

ul. Kamieńskiego 11

30-644, Kraków

12-298-63-75 

-

m.hornowski@siemacha.org.pl,

bonarka@siemachaspot.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot

ul. Długa 42

31-146, Kraków

12 632-62-51

-

d.szewczyk@siemacha.org.pl

dluga@siemachaspot.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot

ul. Mogilska 58

31-546, Kraków

12-638-02-63 

-

a.zmudzinska@siemacha.org.pl,

mogilska@siemachaspot.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot

ul. Facimiech 32

30-667, Kraków

 

606-519-875

 

-

u.galuszka@siemacha.org.pl

kozlowek@siemachaspot.pl

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej  SIEMACHA Spot

ul. Ptaszyckiego 6

31-979, Kraków

662-223-799

-

j.wrona-kraj@siemacha.org.pl;

ptaszyckiego@siemachaspot.pl

 Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej

RAKOWICKA 10

prowadzona przez CPES Parasol

ul. Rakowicka 10

31-315 Kraków

12-430-03-18

-

info@rakowicka10.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej

prowadzona przez Fundację Ukryte Skrzydła-"Fruwajaca miejscówka"

os. Na Skarpie 35, 31-946 Kraków 660-569-100  - biuro@ukryteskrzydla.pl 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej prowadzona przez Fundację

Nowe Centrum"Centralka" 

os. Słoneczne 14,

31-958 Kraków

733-956-640

 

-

 k.regucka@nowecentrum.org