BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

 

  • Publiczne

Centrum Administracyjne nr 1

 ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków

 12 422 41 67

 12 422 41 67

dd1@pro.onet.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=307

Centrum Administracyjne nr 2

os. Szkolne 27

31-911, Kraków

 12 644 01 55

 12 644 51 70

 szkolne27@poczta.onet.pl

 https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=310

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

ul. Parkowa 12

30-538, Kraków

12 656 09 94

12 656 23 61

12 656 09 94

parkowa12@tlen.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=312

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

dla Chłopców

ul. Naczelna 12

31-421, Kraków

12 415 04 23

12 415 62 27

12 415 04 29

sekretariat@ipow-naczelna12.krakow.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=314

  • Niepubliczne

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

Pasierbiec 79,

34-600 Limanowa

+48 (18) 337 63 67

-

spow.pasierbiec@onet.pl

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Szpakowa 6
30-691, Kraków

+48 (12) 658 3183

-

pow.krakow6@gmail.com

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki

ul. Piekarska 4
31-067, Kraków

+48 (12) 430 5287
+48 (12) 430 5364

-

 

domdzieckaludwiki@interia.pl

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

„ Dzieło Pomocy Dzieciom”

ul. Rajska 10
31-124, Kraków

+48 (12) 631 0300
+48 (12) 631 0301
+48 (12) 631 0302
+48 (12) 631 0305

-

rajska10@dpd.pl

Interwencyjna placówka opiekuńczo - wychowawcza dla Dziewcząt

os. Willowe 19

31-901, Kraków

+48 (12) 644 8758

-

ipow.krakow@caritas.pl

 

http://www.krakowcaritas.pl

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego

„Mały Książę”

ul. Modrzewiowa 25a

30-224, Kraków

+48 (12) 425 0882

-

ela.matu@gmail.com

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Źródlana 17

30-734, Kraków

+48 (12) 659 0061

-

spow.krakow@caritas.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Kopalina 7a

30-228, Kraków

+48 (12) 425 2194

-

rdd.kopalina@op.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Pałacowa 39

32-091, Michałowice

-

-

terzel@op.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. K. Jagiellończyka 10

31-710, Kraków

+48 (12) 645 1708

-

czeslawakudlek.rdd@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

ul. Borkowska 29/32-33

30-438, Kraków

+48 (12) 264 1047

-

gochawiszniewska@o2.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

w Krakowie

ul. Prylińskiego 21

30-376, Kraków

-

-

m.m.laskowscy@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

al. Modrzewiowa 25

Kraków

+48 (12) 425 1716

-

modrzewiowa25@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Lipowa 10

33-240, Żabno

+48 (14) 645 5155

-

i.curylo@siemacha.org.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

ul. Bardosa 9

31-979, Kraków

+48 (12) 265 5607

-

pow.bardosa@gmail.com

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

ul. Lenartowicza 4

31-138, Kraków

+48 (12) 633 0895

-

ow_ssluzebnicz@post.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

SIEMACHA Spot 24/7

ul. Cieślewskiego 11/17-18

31-467, Kraków

+48 (12) 417 0088

-

 

cieslewskiego17@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza  typu socjalizacyjnego  SIEMACHA Spot 24/7

ul. Cieślewskiego 11/3-4

31-467, Kraków

+48 (12) 358 5439

+48 600 477 570

 

-

cieslewskiego4@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego  SIEMACHA Spot 24/7

ul. Deszczowa 5

31-467, Kraków

+48 (12) 681 0413

-

deszczowa@siemachaspot.pl

 

http://siemachaspot24.pl/

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Ruciana 6a

30-803, Kraków

+48 (12) 659 2070

-

 

ddd.biuro.krakow@gmail.com

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Kąpielowa 41

30-434, Kraków

+48 (12) 654 7192

-

usamodzielnienie@interia.pl

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

ul. Borkowska 29/44-45

30-438, Kraków

+48 (12) 264 2049

-

mdm1@poczta.onet.pl

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Dziewcząt typu socjalizacyjnego

ul. Siemiradzkiego 31

31-137, Kraków

+48 (12) 633 2224

-

dddzsj@poczta.onet.pl