BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Radcowie Prawni (RP)
Małgorzata Konior - Czarnota

Adres: ul. Józefińska 14, II piętro, pok. nr 215

 

Piotr Symołon

Adres: ul. Józefińska 14, II piętro, pok. nr 215

 

 


 

Do zadań radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej określonej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016, poz.233 z późn. zm.), w sprawach związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań statutowych MOPS, polegającej w szczególności na:

1) udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, weryfikacji projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (zastępstwo prawne i procesowe); 

2) prowadzeniu egzekucji należności cywilnoprawnych wynikających z wyroków sądowych, ugód zawartych przed sądami oraz ustalonych w postępowaniach arbitrażowych..