BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych (ZDA)


 

Lidia Król

 

ul. Józefińska 14, II piętro, pok. 208 (wejście przez sekretariat pok. 209) 
tel. 12 616-53-05
 

 
 

1. Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjnych podlegają bezpośrednio: Kierownicy: Działu Organizacyjnego, Działu Obsługi Gospodarczej oraz Kierownicy: Sekcji Planowania i Monitoringu, Sekcji Informatyzacji i Sekcji Zamówień Publicznych.

 

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjnych odpowiada przed Dyrektorem za właściwą pracę oraz koordynacje działań Działu Organizacyjnego, Działu Obsługi Gospodarczej, Sekcji Planowania i Monitoringu, Sekcji Informatyzacji i Sekcji Zamówień Publicznych.

 

3. Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjnych odpowiada przed Dyrektorem za sprawowanie kontroli zarządczej w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo kierowników, o których mowa w ust.1.