BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej (ZDR)


Katarzyna Kadela
 
ul. Józefińska 14, II piętro, pok. 210  (wejście przez sekretariat pok. 209)
tel. 12 616-53-051. Zastępcy Dyrektora do Spraw Pomocy Środowiskowej podlegają bezpośrednio Kierownicy: Filii, Działu Informacji i Obsługi, Działu Koordynacji Pracy Filii, Działu Pomocy Bezdomnym, Klubu Integracji Społecznej, Działu Rewitalizacji Społecznej, oraz Kierownik Sekcji Projektów.

 

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Pomocy Środowiskowej:

1) odpowiada przed Dyrektorem za właściwą pracę oraz koordynację działań: Filii, Działu Informacji i Obsługi, Działu Koordynacji Pracy Filii, Działu Pomocy Bezdomnym, Klubu Integracji Społecznej, Działu Rewitalizacji Społecznej oraz Sekcji Projektów;

2) odpowiada przed Dyrektorem za sprawowanie kontroli zarządczej w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo kierowników, o których mowa w ust.1;

3) sprawuje w imieniu Dyrektora nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.