Dokument archiwalny

Interwencje dotyczące rannych zwierząt

 

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków interwencje dotyczące zwierząt bezdomnych można zgłaszać na całodobowo funkcjonujące numery telefonów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Krakowie: 12 429 7472 lub 12 429 9241, natomiast interwencje dotyczące zwierząt dzikich pod następujące numery telefonów:

1)      Policji: tel. 997 (całodobowo),

2)      Straży Miejskiej Miasta Krakowa: tel. 986 (całodobowo),

3)      Straży Pożarnej: tel. 998 (całodobowo),

4)      Wydziału Kształtowania Środowiska UMK: tel. 12 616 8886 (w godz. 7.30 – 15.30),

5)      Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa: tel. 12 616 5999 (całodobowo),

6)      Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: tel. 12 429 7472 lub 12 429 9241 (całodobowo).