Dokument archiwalny

Założenie profilu zaufanego ePUAP

 

1. Założenie konta na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl)

ePUAP > Zakładka – Zarejestruj się

2. Zalogowanie się do założonego przez siebie konta

ePUAP > Zakładka – Zaloguj się

3. Wypełnienie wniosku o założenie profilu zaufanego

ePUAP> Zakładka – Moje konto > moje profile zaufane > złóż wniosek o profil zaufany

4. Wysyłanie wniosku

Poczta elektroniczna – Potwierdzenie wysłania wniosku

5. Udanie się do punktu potwierdzeń celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy Krakowskie Punkty Potwierdzeń (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP )

Punkt Potwierdzeń – Przy weryfikacji wniosku o profil zaufany należy okazać dowód osobisty lub paszport

 

Złożenie wniosku CEIDG-1 przez Internet

 

1. Założenie konta na stronie CEIDG i aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną http://firma.gov.pl

CEIDG >Zakładka – Zaloguj się > Załóż nowe konto przedsiębiorcy > Wybór sposobu potwierdzania tożsamości użytkownika (profil zaufany ePUAP) > Weryfikacja i uzupełnienia danych użytkownika

2. Zalogowanie się do założonego konta na stronie CEIDG przy użyciu profilu zaufanego Epuap

CEIDG > Zakładka – Zaloguj się > Zaloguj się przy użyciu Profilu zaufanego ePUAP

3. Wypełnienie wniosku CEIDG-1 on-line

CEIDG – Wybierz rodzaj czynności ewidencyjnej: Załóż działalność gospodarczą, zmień dane we wpisie, Zawieś działalność gospodarczą, Wznów działalność gospodarczą, Zakończ działalność gospodarczą.

4. Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP

Poczta elektroniczna- Otrzymanie kodu weryfikującego podpis zaufany ePUAP

5. Odebranie z poczty elektronicznej urzędowego poświadczenia odbioru (UPO)

Poczta elektroniczna - - UPO Potwierdzenie przesłania wniosku CEIDG-1

6. Wydrukowanie ze strony CEIDG zaświadczenia

CEIDG > Zakładka – BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW